mob 4

Vanliga symptom på medberoende

Många som är medberoende vet inte om detta själva och det kan bli ett problem. Att vara medberoende är ett beteende med flera olika symptom. Se hur många av de vanligaste symptomen som stämmer in på dig, eller på någon du känner.
✓  Du vill gärna kontrollera någons missbruk
✓  Du upplever tomhetskänslor när du inte har någon att sköta om
✓  Du har en negativ självbild och låg självkänsla
✓  Du sätter ofta andras intressen före dina egna
✓  Du ser sällan (eller aldrig) till dina egna behov
✓  Du anpassar dig ständigt efter andras humör och vilja
✓  Du engagerar dig lite väl mycket i andra och deras problem
✓  Du är väldigt trogen och empatisk
✓  Du har svårt att säga nej och sätta gränser
✓  Du dras till destruktiva personer och har svårt att ta dig ur         destruktiva relationer
✓  Du har svårt med intimitet och att prata om känslor och behov

Om Medberoende - Livskraft & Balans i Falkenberg, Halland

Att vara anhörig betyder inte automatiskt att du är medberoende

Med det är inte bara familj och nära släktingar som räknas som anhöriga. Det kan också handla om en nära vän eller arbetskamrat. Som anhörig påverkas du av de omständigheter som uppstår kring den som har beroendeproblem.
Det är inte ovanligt att anhöriga blir indragna i ett destruktivt förhållande där beroendet tar över relationen. Många anhöriga riskerar då att utveckla olika beteenden som påminner om ett medberoende. Det kan till exempel handla om självtvivel och svårigheter med att sätta tydliga gränser.

Vuxna barn till personer med beroende

Barn som växer upp under trassliga förhållanden (präglade av alkohol, droger eller psykisk ohälsa) utvecklar olika överlevnadsstrategier. Beteenden som ofta följer med upp i vuxen ålder. Starka rädslor för att bli lämnad eller rädslor för nära och intima relationer är mycket vanligt. Dessa rädslor och överlevnadsstrategier behöver däremot inte betyda att du är medberoende.

Bli fro från ett medberoende - träffa andra i samma situation

Det går att ta sig ur ett medberoende – men det krävs en del arbete eftersom det ofta är ett väldigt inarbetat beteende. Ett bra första steg att ta tag i problemen kan vara att ta hjälp utifrån. Det kan till exempel handla om anhörigstöd eller ett medberoendeprogram.
Genom att träffa andra som befinner sig i liknande situation går det ofta att komma fram till en del insikter om sitt beteende. Det kan också vara befriande att dela med sig av sina erfarenheter och inse att du inte är ensam om dina problem.

Skuld och skam är ingen hjälp på vägen

Många skäms för sitt beroende och hur det har påverkat alla personer i närheten. Självstigmatisering innebär att den drabbade tar till sig och accepterar omgivningens fördomar, något som kan leda till att man inte söker hjälp för sina problem på grund av skamkänslor. Men det ger framför allt även en negativ självbild. Ge kärlek i stället för att vara dömande. Våga prata öppet om problemet bland de närmaste. Genom att stötta varandra ökar ni även den beroendes chanser att bli frisk.

Prata av dig och dela med dig av dina känslor

Att få ventilera sina känslor har en läkande kraft och insikten om att du långt ifrån är ensam med ditt problem är viktigare än du kanske tror. Det finns en rad samtalsforum och diskussionsgrupper på nätet där du kan få tips och råd av personer i samma situation. Exempelvis Alkoholhjälpen har ett forum där anhöriga delar med sig av sina erfarenheter.
 

Vill du träffa andra i samma situation?

Då och då erbjuder jag kvällsträffar där vi samlas några stycken som lever eller har levt i någon form av medberoende. Här ges det möjlighet att prata av sig och dela med sig om man vill.  Självklart har vi alla tystnadsplikt och det som sägs i rummet stannar kvar där.

Få din energi & livslust tillbalka!

Ring mig på 070 526 85 91 eller