Mobil logo som 21

Vad är sorg?

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.
 
Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktionen kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelse som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av alla slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kolleger) egen eller annans sjukdom, missbruk, medberoende, flytt, husdjur dör eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.
 
Vanliga sorgreaktioner i samband med förluster och förändringar är:

  • En känsla av bedövning                                
  • Oregelbunden sömn
  • Koncentrationssvårigheter
  • Humörssvängningar
  • Förändrade matvanor
  • Energiförlust
Om Sorg & Sorgbearbetning - Livskraft & Balans i Falkenberg, Halland
Om Sorg & Sorgbearbetning - Livskraft & Balans i Falkenberg, Halland

Fakta om sorg

Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning. Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.

Få din energi & livslust tillbalka!

Ring mig på 070 526 85 91 eller