Mobil logo som 21

Gratis provapåkurs online i sorg & krishantering

Har du hamnat i en livskris? Behöver du hjälp att få Energin och livslusten tillbaka?

Med några månaders mellanrum erbjuder jag en gratis provapåkurs online uppdelat i 4 delar som ger dig ett smakprov på min webbkurs i sorg & krishantering.  

Du får information och lära dig följande:

  • Vad är sorg och kris, myter om sorg
  • Tillfälliga lättnader
  • Hur återfår jag energi och livslust
  • Påbörja känslomässig läkning

Med denna kunskap kan du få förståelse och börja din resa mot läkning och få tillbaka energi och livslust.

Efter kursens slut ges du möjlighet att fullfölja din känslomässiga läkning genom att gå min webbkurs.

Denna kurs ligger vilande för tillfället.
 

Intresseanmälan

För att säkra en plats på nästa provapåkurs så fyller du i och skickar in intresseanmälan nedan. När det börjar drar ihop sig för nästa gratiskurs kommer du att få ett mejl med länk till kursen.  

  • Godkänner du att jag spara dina uppgifter ovan? Du kan när som helst be mig ändra eller ta bort din information via mejl till yvonne@livskraft-balans.se
Sorgbearbetning Halland, stödsamtal vid sorg hos Livskraft & Balans i Falkenberg

Få din energi & livslust tillbalka!

Ring mig på 070 526 85 91 eller