Mobil logo som 21

Distanskurs i sorg & krishantering

Ta steget från smärtan vid din förlust till känslomässig läkning.

Den här distanskursen är uppbyggd från ett handlingsprogram utformat för att ge dig kunskap om hur du kan hantera din kris och sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Kursöversikt

♥  Lektion 1
Myter om sorg - intellektuella kommentarer
♥   Lektion 2
Energifrigörande beteenden - undvika smärta
♥   Lektion 3
Förlustdiagram - vilka mönster behöver vi förändra
♥  Lektion 4
Förlustdiagrammets fyra kategorier
♥  Lektion 5
Relationsdiagram - gå djupare in i dina förluster
♥  Lektion 6
Ursäkter - förlåtelse - känslomässiga yttranden
♥  Lektion 7
Fullbordan - fullborda förlusten - känslomässig läkning
♥  Lektion 8
Nya upptäckter - smärtsamma minnesbilder

Bonus

Kursinformation

✽  Åtta lektioner fördelat på en lektion i veckan.
✽  Varje lektionstillfälle innehåller 1-3 uppgifter. Totalt 17 uppgifter         som leder dig frammåt. 
✽  Tillgång till kurspotalen och allt kursmaterial i 1 år. 
✽  Litteratur ingår i kursen: "Sorgbearbetning" av John W James & Rusell Friedman (värde 240 kr)
✽  Kursledaren finns i Facebookgruppen och på e-post
✽  Zoommöten både i grupp men även individuellt

Pris

Kursavgift 5200 kr inkl. moms som betalas vid kursstart eller delbetalning fördelat på 3 månader. OBS! Vid det senare alternativet tillkommer 100 kr.  

Efter kursen kommer du få:

Utöver den fördjupade erfarenhet och ödmjukhet som brukar komma efter läkning från svåra personliga motgångar, får sorgebearbetningen vanligtvis ett antal konkreta resultat:

✽  Accepterande och försoning
Sorgebearbetningen hjälper den sörjande att acceptera förlustens realitet, vilket utmynnar i en försoning.

✽  Känslomässig läkning
Metoden använder den sörjande att arbeta sig igenom sorgens smärta, nödvändig leder till känslomässig läkning för den sörjande.

✽  Ny känslomässig relation
Genom att fullborda det som är ofullständigt utvecklas en ny känslomässig relation till det förlorade, en relation som baseras på tacksamhet, kärlek och saknad. Denna känslomässiga omplacering gör det möjligt att släppa taget och gå vidare i livet.

✽  Återvunnen energi och livslust
Då den efterlevande efter sorgebearbetningen får tillgång till sina minnen igen, utan att det blir smärtsamt, återvänder i många fall den ursprungliga energin och livslusten. 
 

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt från kursens start.

Löpande kursstart

Kursanmälan

OBS! Kursanmälan är inte bindande. 


  • Godkänner du att jag spara dina uppgifter ovan? Du kan när som helst be mig ändra eller ta bort din information via mejl till yvonne@livskraft-balans.se
Sorgbearbetning Halland, stödsamtal vid sorg hos Livskraft & Balans i Falkenberg

Få din energi & livslust tillbalka!

Ring mig på 070 526 85 91 eller