Mobil logo som 21

Hjälp med din sorgbearbetning

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett normalt resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.
 
Målet är att bearbeta smärtan, isoleringen och ensamheten som orsakats av någon betydande känslomässig förlust. Bearbetning och läkning uppnås genom att vi fattar en rad små och konkreta beslut.

Du får hjälpa med personligt handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, skilsmässor, separationer, medberoende, missbruk, ekonomiska problemoch andra sorger som kan drabba oss.

Vi bearbetar smärtan, isoleringen och ensamheten som orsakats av någon betydande känslomässig förlust.

Här kan du läsa mer och göra en intresseanmälan till mina kurs för dig i Kris & Sorg >

Efter din sorgbearbetning

Utöver den fördjupade erfarenhet och ödmjukhet som brukar komma efter läkning från svåra personliga motgångar får sorgbearbetningen vanligtvis ett antal konkreta resultat. Läs mer om vad som händer efter bearbetning av sorg > 

Få din energi & livslust tillbalka!

Ring mig på 070 526 85 91 eller