mob 4

Handlingsprogram vid Kris & Sorg

Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.

Programmet för Sorgbearbetning är ett handlingsprogram i hur man bearbetar en kris och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Handlingsprogrammet är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan  hantera din kris och sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Upplägg

Kurstillfällen: 8 -10 gånger + återträff
Tid: ca 2 - 3 timmar/tillfälle
Kursledare: Yvonne Carlsson
Plats: Medelas senare
Avgift: 3200 kr 
Ingår: Kurslitteratur, kursmaterial och fika

Handlingsprogrammet kan ges i grupp eller individuellt.

Helgträffar

Handlingsprogrammet erbjuds även på helger. Bocka gärna för i intresseanmälan nedan om du föredrar helgträffar framför vardag. 
Programmet förläggs under 3 helger.
 

Gör en intresseanmälan

Om du är intresserad av att delta i ett handlingsprogram får du gärna göra en intresseanmälan här nedan. OBS! Intresseanmälan är ej bindande.

Handlingsprogram vid Kris & Sorg hos Livkraft & Balans i Falkenberg, Halland

Få din energi & livslust tillbalka!

Ring mig på 070 526 85 91 eller