Mobil logo som 21

Efter din sorgbearbetning

Utöver den fördjupade erfarenhet och ödmjukhet som brukar komma efter läkning från svåra personliga motgångar får sorgbearbetningen vanligtvis ett antal konkreta resultat: 

Accepterande och försoning
Sorgbearbetningen hjälper den sörjande att acceptera förlustens realitet, vilket utmynnar i en försoning.
 
Känslomässig läkning

Metoden hjälper den sörjande att arbeta sig igenom sorgens smärta, vilket leder till känslomässig läkning för den sörjande.
 
Ny känslomässig relation
Genom att fullborda det som är ofullständigt utvecklas en ny känslomässig relation till det förlorade, en relation som baseras på tacksamhet, kärlek och saknad. Denna känslomässiga omplacering gör det möjligt att släppa taget och gå vidare i livet.
 
Återvunnen energi och livslust
Då den efterlevande efter sorgbearbetningen får tillgång till sina minnen igen, utan att det blir smärtsamt, återvänder i många fall den ursprungliga energin och livslusten. 

Efter din sorgbearbetning - Livskraft & Balans i Falkenberg

Få din energi & livslust tillbaka!

Ring mig på 070 526 85 91 eller